The Human Element

Kurser och utbildningar

”När jag lämnade The Human Element hade jag känslan av att åter landat i mig själv. Jag kände mig hel, kraftfull och lugn”

– en vecka för livet

THE HUMAN ELEMENT är ett 5 + 1 dagars program för personlig utveckling och utveckling av ledarskapet. Det erbjuder kraftfulla verktyg och insikter som ger individen handlingskraft och den inre riktning som kännetecknar målmedvetna och framgångsrika ledare.

Programmet är utvecklat av den amerikanske psykologen Will Schutz och bygger på FIRO-teorin skapad av samme man (FIRO – Fundamental Interpersonal Relation Orientation).

DU FÅR

  • Insikt i hur ditt beteende, dina känslor och din självuppfattning påverkar dig och ditt liv
  • Förståelse för hur du påverkar andra i din omgivning och hur du påverkas av andra
  • Ökad självinsikt och självkänsla vilket både ökar din handlingskraft och harmoni
  • Ett unikt nätverk av personer från olika företag som du delat din THE-vecka med
  • Personlig uppföljning tillsammans med din grupp 4 – 6 veckor efter genomförd kurs

DELTAGARNAS EGNA UPPLEVELSER, reaktioner och erfarenheter utgör grunden för programmets pedagogik. Verklig utveckling och förändring sker när det nya integreras i den personliga erfarenheten. Tempot är intensivt, men med rika tillfällen till reflektion i både större och mindre grupper. Aktiviteterna sker både dagtid och kvällstid.

METODIK – Korta teoriavsnitt • Självskattningsinstrument • Visualiseringsövningar • Icke-verbala övningar • Feedback • Gruppövningar • Reflektion och diskussion

DELTAGARE – De öppna programmen vänder sig till chefer och ledare men även andra som vill utveckla sig själv, förbättra sina relationer och få en djupare förståelse för människors och gruppers utveckling. Programmet är väl lämpat för utveckling av befintliga grupper t ex ledningsgrupper. Deltagarantalet är max 12 personer.

HANDLEDARE – Alltid två erfarna The Human Element handledare med Måns Lindblom, leg psykolog, lic THE-handledare, som huvudhandledare.

PRIS – 20 500 SEK exkl moms. Kostnad för kost & logi tillkommer, se resp kurstillfälle i kalendariumet.

Läs mer om The Human Element