Self

Lindblom Consultings The Human Element fördjupning

Relationen till dig själv är som vilkan annan relation som helst – den påverkas av vad du säger till dig själv, vad du gör eller inte gör.

– att det kan bli så tydligt!

SELF är en fördjupningskurs för dig som gått ett femdagars The Human Element® program. Kursen erbjuder unika verktyg för att belysa, tydliggöra och förändra hur du har det med dig själv. Resultatet är en mer realistisk, kärleksfull och utvecklande relation till dig själv.

UNDER FEM INTENSIVA DAGAR får du verkligen möta dig själv. Vi arbetar med kraftfulla metoder för att tydliggöra interaktionen mellan inom oss; den osynliga kampen mellan nyfikenhet och dömande, mellan klarsyn och orimliga krav på oss själva. Du känner igen metodiken från The Human Element veckan; visualiseringar, feedback, icke-verbala övningar, rollspel och teoriavsnitt.

DE FÖRSTA TVÅ DAGARNA handlar om att närma sig, och tydliggöra, vem i oss det är som ställer orimliga krav, talar nedlåtande, eller får oss att känna skuld och skam. Kommande två dagar konfronterar vi denna inre gestalt. Kraftfullt. Sista dagen handlar om nyorientering och tillämpning av insikterna i vardagen. Parallellt utforskar vi det som är sant och autentiskt inom oss och tydliggör denna gynnsamma inre gestalt.

RESULTATET AV SELF-veckan är ökad förståelse för dig själv, mindre dömande och mindre stress, men kanske framför allt en uppsättning ovärderliga verktyg för att förstå och hantera relationen till dig själv framöver, i synnerhet när du hamnar i krävande och utmanande situationer eller i en negativ spiral av tankar, känslor och beteenden.

SOM CHEF OCH LEDARE är dessa verktyg en oerhört viktig hjälp. Att kunna leda sig själv för att leda andra är en av de vanligaste ledarskapsflosklerna, men här fylls den med substans och konkreta verktyg. En ledare som även i pressande och kritiska situationer är i kontakt med sig själv, sitt lugn, sin nyfikenhet och sina kommunikationsförmågor, är en väldigt bra ledare.

PROGRAMMET ÄR UTVECKLAT av Måns Lindblom, leg psykolog, LHEP (Lic Human Element Practitioner) och Radical Collaboration handledare. Det bygger vidare på teorin och metodiken från The Human Element, skapad av den amerikanske psykologen Will Schutz, Ph D.

DELTAGARNAS EGNA UPPLEVLESER, reaktioner och erfarenheter utgör grunden för programmets pedagogik. Verklig utveckling och förändring sker när det nya integreras i den personliga erfarenheten. Programmet är omtumlande och aktiviteterna sker både dagtid och kvällstid.

DELTAGARE – Programmet vänder sig till alla som gått The Human Element och som vill utveckla sig vidare med fokus på det egna välbefinnandet, energin och effektiviteten. Deltagarantalet är max 8 personer.

HANDLEDARE – Måns Lindblom

PRIS & TID: Se kalendarium >>