Radical Collaboration – Förtroendefullt samarbete

Kurser och utbildningar

Förhandling – konfliktlösning – långsiktigt relationsbyggande

– verktygslådan för att hantera dina affärskritiska relationer

Ett utvecklingsprogram för dig som har att hantera olika intressen och potentiella motsättningar. Förtroendefullt samarbete hjälper dig att förhandla vid intressemotsättningar och utveckla din kompetens i att förebygga och att lösa konflikter. Programmet ger dig metoder för att steg för steg inleda, driva och avsluta en förhandling och bygga relationer.

DU FÅR

  • Kunskap om vad som skapar och stödjer ett långsiktigt klimat av förtroende.
  • Reflektioner kring dynamiken och vad som händer i mellanmänskliga relationer, speciellt i konfliktsituationer.
  • Ökad förmåga att förebygga konflikter.
  • Ökad insikt om egna attityder och beteenden i konfliktsituationer.
  • Träning i att föra goda samtal.
  • Träning i att förhandla vid olika intressekonflikter.
  • Träning i konflikthantering.
  • En metod du kan använda direkt.

Programmet bygger på en unik kombination av hårda och mjuka metoder. Den hårda delen grundar sig på den intressebaserade problemlösningen. Metoden är den välkända Harvardmetoden som har utgivits i bokform under titeln ”Getting to Yes” eller på svenska ”Vägen till Ja”. Den mjuka delen bygger på det FIRO-baserade utvecklingsprogrammet The Human Element, som är utvecklat av den amerikanske psykologen Will Schutz.

PEDAGOGIK

Seminariet omfattar tre dagar. Vi börjar med grunderna i de båda metoderna för att sedan bygga vidare steg för steg av förståelse och färdigheter. Vi arbetar också på kvällarna. För att maximera inlärningseffekten blandar vi olika lärmetoder såsom praktikfall, simuleringar, miniföreläsningar, självskattningsinstrument, individuella och gruppvisa förberedelser, diskussioner i mindre grupper samt i storgrupp.