Ledningsgruppsutveckling

kraftfullt ledarskap – tydlig riktning

Att arbeta med ledningsgruppens utveckling är den bästa investering du kan göra

– Känn kraften

LINDBLOM CONSULTINGS UTVECKLINGSPROGRAM FÖR LEDNINGSGRUPPER ger resultat.  Resultatet handlar om att gå från normalprestation till topprestation. From Good to Great.

SKILLNADEN MELLAN en normalpresterande ledningsgrupp och en toppresterande är enorm. Denna skillnad är mer uppenbar inom idrotten än inom företag och organisationer – ändå spelar den lika stor roll. Större. Det handlar om att vid varje ledningsgruppsmöte ha samma fokus, energi och samspel som det handbollslag eller roddarlag som vinner VM. Effektivitet och tillfredsställelse.

PROGRAMMET OMFATTAR:

  • FAS 1 – ANALYS – ledningsgruppens syn på sig själv, sitt uppdrag, utmaningar och syfte. Formulering av utvecklingsbehov och målbild. Tid: 1/2 – 1 dag.
  • FAS 2 – UTVECKLING I – ett anpassat FIRO-baserat The Human Element program i syfte att ge gruppmedlemmarna förståelse för hur egna behov, beteenden och känslor påverkar samspelet med andra i ledningsgruppen. Programmet optimerar gruppens utvecklingsförmåga genom att skapa tillit och trygghet. Tid: 3 – 5 dagar i internatsform.
  • FAS 3 – UTVECKLING II – ett anpassat Radical Collaboration program som ger ledningsgruppen den nu existerande mest kraftfulla och effektiva uppsättning verktyg att hantera förhandlingar och konflikter. Tid: 2 – 3 dagar i internatsform.
  • FAS 4 – UPPFÖLJNING – ordinarie ledningsgruppsmöten med bisittande konsult som speglar och belyser såväl styrkor som fortsatta utvecklingsområden hos ledningsgruppen. Planering för gruppens fortsatta och fortlöpande egenutveckling. Tid: 2 – 5 tillfällen vid ordinarie ledningsgruppsmöten.

METODIK

FAS 1 – ANALYS
Team Apperception Test – TAT
Diskussion i grupp

FAS 2 – UTVECKLING I
Korta teoriavsnitt
Självskattningsinstrument
Visualiseringsövningar
Icke-verbala övningar
Feedback
Gruppövningar
Reflektion och diskussion

FAS 3 – UTVECKLING II
Simulering av förhandlingar
Verkliga förhandlingar
samt metodik som i UTECKLING I

FAS 4 – UPPFÖLJNING
Eget ledningsgruppsarbete med spegling från bisittande konsult
Planering av fortsatt egenutveckling

DELTAGARE OCH SPRÅK

Svenska och internationella ledningsgrupper mellan 4 – 16 personer. Programmet ges på svenska och engelska.

UTFORMNING

Detta standardprogram anpassas och skräddarsys efter behov utifrån beställningsdiskussion och vad som framkommer vid analysfasen.

Kontakt oss för ett möte!