Coaching

Kraftfulla möten – personlig utveckling

”Coachingen har hjälpt mig att bli tydligare som ledare – både att säga ja och att säga nej”

COACHING är ett enkelt men effektivt sätt att utveckla sig som ledare och som person. I mötet med en professionell coach befäster du dina styrkor och förändrar dina defensiva strategier som begränsar din framgång. Hela tiden med fokus på det uppdrag du har. Är du ledare är kopplingen mellan det personliga och yrkesmässiga uppenbar. Du kommer häpnadsväckande långt under bara sex möten!

Coachingen utgår från

VEM DU ÄR

  • Dina styrkor och det som givit dig framgång
  • De strategier du utvecklat för att klara dig i livet och som nu kanske hindrar dig
  • Dina inre värderingar, din vilja och passion – det som verkligen är viktigt för dig

DITT UPPDRAG

  • Vad kräver uppdraget av dig?
  • Hur tydligt eller otydligt är uppdraget definierat?
  • Hur kan du använda hela dig för att lyckas?

DINA RELATIONER

  • Vilka är dina affärskritiska relationer – som avgör om du ska lyckas med ditt uppdrag?
  • Hur stärker du dessa relationer?
  • Vilka relationer behöver du lägga mindre energi på?

COACHINGPROGRAM

6 coachingmöten à två timmar med ca en månads mellanrum. Programmet sträcker över ca ett halvår.

MÅLGRUPP

Coachingprogrammet vänder sig till chefer och ledare men även andra som vill utveckla sig själv, förbättra sina relationer och få en djupare förståelse för sig själv och andra.

COACH

Måns Lindblom, legitimerad psykolog och licensierad The Human Element handledare
Lindblom Consulting AB erbjuder även andra coacher ur sitt nätverk

PRIS

24 000 SEK exkl moms. Kostnad för eventuella resor tillkommer

PLATS

Västergatan 1 i Malmö

REFERENSER

Lindblom Consulting AB levererar coachingprogram till bl a Biovitrum, E.ON, PRV, TetraPak, Landskrona och Trelleborgs kommun

ANMÄLAN

Anmäl dig på via mail eller telefon.
Vi börjar alltid med ett kostnadsfritt och förutsättningslöst samtal. Därefter avtalar vi om eventuell fortsättning, om tider och definierar mål för programmet.