The Human Element i bild

Bilderna är tagna 2009 – inte under ett skarpt The Human Element program, men med deltagare som samtliga gått ett program. Bilderna visar några av de olika aktiviteter som ett The Human Element program innehåller: Feeback, korta teoripass, visualiseringar, självskattningsformulär, icke-verbala övningar, samtal och reflektion.

Med tillåtelse från (och tack till) personerna på bild.

Fotograf (tack): Stefan Landenberg

Det blir många olika samtal under ett The Human Element program – många som berör.

Verkliga möten med andra människor skapar förändring.

Visualisering – ett avslappnat och skönt sätt att utforska inre bilder.

Självskattningsformulär som ger en bild av dig i form av en sifferrad.

Handledarens uppgift är att skapa en trygg och tillåtande miljö.

Öppna samtal med feedback ger självinsikt.

Eftertanke och reflektion

Korta teoripass med diskussion.

Icke-verbala övningar ger spontana svar från kroppen, och en massa energi.