Företaget

Vi är en av landets mest anlitade The Human Element arrangörer

Lindblom Consulting har sedan starten 2004 successivt ökat antal öppna The Human Element program för att i dag vara en av Sveriges ledande The Human Element arrangörer. Det som gör våra program unika är:

  • Stabilitet – genom ett stabilt inflöde av deltagare till kurserna undviker vi att ställa in. Vi har aldrig ställt in ett The Human Element grundprogram.
  • Kvalitet – genom hela processen, från första kontakt till genomförande och uppföljning.
  • Utveckling – vi utvecklar nya koncept utifrån behov deltagare och kunder uttrycker, bl a fördjupningsprogrammet SELF.
  • Kraftfullt handledarskap – vi möter upp med värme och närvaro i alla olika känslodimensioner, också den aggressiva dimensionen; här finns nyckeln till personlig styrka, integritet och utveckling.
  • Kostnadsfri uppföljningsdag – ca 6 veckor efter genomförd kurs. Med lite distans från kursen och alla upplevelser fokuserar vi på det som är viktigast för var och en att arbeta vidare med, för att åstadkomma de förändringar man önskar.

Genom ramavtal med flera av landets stora koncerner och kommuner växer deltagarantalet, kursutbudet och spridningen av The Human Element som verktyg för att skapa effektivare organisationer och personlig livstillfredsställelse.

Vi arbetar också med utveckling av ledningsgrupper, konflikthantering, ledarskapsprogram och coaching.

Måns Lindblom
VD, ägare och seniorkonsult
Leg psykolog, lic Human Element facilitator (LHEP) och lic Radical Collaboration handledare
Tfn 0705 – 24 48 24 • mans@lindblomconsulting.se

 

Gudbjörg ”Alla” Petursdottir
Handledare
Leg psykolog, lic Human Element facilitator (LHEP) och lic Radical Collaboration handledare
www.petursdottir.se
Tfn 0735 – 46 50 52