Anmälan

Kursavgift framgår av programblad för respektive kurs. 50% av kursavgiften faktureras vid anmälan. Betalning ger garanterad plats. Resterande kursavgift faktureras efter genomförd kurs.

Lindblom Consulting fakturerar kostnad för kost & logi tillsammans med slutfakturan. Kostnaden för kost & logi framgår i informationen för respektive kurs – se kurstillfällen här till höger >>>

Fakturering: 30 dagar netto. Dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Avbokning

Mer än 8 veckor före kursstart: 50% av kursavgift debiteras.
Mindre än 8 veckor före kursstart: Hela kursavgiften debiteras.
Mindre än 4 veckor före kursstart: Hela kursavgiften samt kostnad för kost & logi debiteras.

Eventuell ombokning till annat kurstillfälle godtas endast i mån av plats till kurstillfälle inom 9 månader från ombokningstillfället. Notera att kostnad för kost & logi debiteras för avbokat kurstillfälle även vid ombokning då denna sker mindre än 4 veckor före kursstart.

  • Fakturauppgifter (om annat än ovan)
  • Jag godkänner de kostnader för kurs och kost & logi som framgår av informationen för respektive kurstillfälle (se Kalendarium till höger) - såvida inte ramavtal föranstaltar om annat pris. Jag godkänner också de fakturerings- och avbokningsvillkor som beskrivs överst på denna sida. Jag godkänner att Lindblom Consulting sparar mina personuppgifter och hanterar dem i enlighet med PUL (personuppgiftslagen).