Vi utvecklar ledare att leda människor.

Filmbild

Lindblom Consulting AB
Västergatan 1
211 21 Malmö
0705 - 24 48 24
mans@lindblomconsulting.se